Maastricht UMC+ - Anesthesiologie

Begin februari start er een MBP team in het MUMC+. Vanuit de polikliniek anesthesiologie rees de vraag om een ontwerp te maken van het ideale pre-oparatieve zorgproces. Aan MBP is gevraagd om dit vraagstuk nader te onderzoeken.

Maastricht UMC+ - Anesthesiologie

Briefing

Doel van het project is om het ideale pre-operatieve zorgproces te ontwerpen voor de polikliniek Anesthesiologie van het MUMC+.

Uitdaging

Aandachtspunten zijn hierbij de efficiëntie (gebruik van menskracht en materiaal, doorlooptijd van patiënten, betere en snellere triage), betere en specifiekere informatievoorziening naar de patiënten en decision support voor het medisch personeel.

Opbouw van het project

Verkenning
In deze fase wordt het plan van aanpak geschreven, doelstelling(en) gedefinieerd, communicatieplan opgesteld en een kernteam van stakeholders samengevoegd.

Analyse
In deze fase wordt data verzameld, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Uitwerking
Tijdens deze fase worden de resultaten van de analyse verwerkt en worden de verbetergebieden gedefinieerd.

Afronding
Op basis van de resultaten wordt er een adviesrapport geschreven met concrete verbetermogelijkheden. Dit wordt gepresenteerd aan de betrokken stakeholders.

Participerende opdrachtgevers

Geïnteresseerd om te participeren in een van onze projecten?