Opdrachtgevers

De afgelopen 2 jaar heeft Medical Business Projects een breed scala aan projecten binnen verschillende ziekenhuizen en organisaties voltooid. Hieronder geven we een beeld van wat voor een soort projecten we opzetten, daarna wordt een beknopte uitleg gegeven over de opbouw van het project met de verschillende fases.


1.1 Portfolio

MBP biedt onder andere projecten op het gebied van:

•  Optimalisatie van poliklinieken of afdelingen
•  Capaciteitsberekeningen van afdelingen, OK’s of aantal bedden
•  Ontwerpen nieuwe polikliniek/afdeling
•  Opzetten gespecialiseerde zorgklinieken

 

2.1 De opbouw van het project

Het projectteam gaat met de bovengenoemde aandachtsgebieden aan de slag. In totaal duurt het project 4 maanden, dit is opgedeeld in fases:

1. Verkenning: In deze fase wordt het plan van aanpak geschreven, doelstellingen(en) gedefinieerd, communicatieplan opgesteld en een kernteam van stakeholders samengevoegd.
2. Analyse: In deze fase wordt er data verzameld, zowel kwalitatief als kwantitatief.
3. Uitwerking: Tijdens deze fase worden de resultaten van de analyse verwerkt en worden de verbetergebieden gedefinieerd.
4. Afronding: Op basis van de resultaten wordt er een adviesrapport geschreven met concrete verbetermogelijkheden. Dit wordt gepresenteerd aan de betrokken stakeholders.

Voorafgaand aan elk project vindt een kennismakingsdag plaats met het team, de opdrachtgever, de coach en het MBP bestuur. Tijdens deze dag leert het team elkaar kennen, worden trainingen gegeven en vindt de eerste verkenning van het project vraagstuk plaats.

 

 

Briefing

Uitdaging

Participerende opdrachtgevers

Geïnteresseerd om te participeren in een van onze projecten?