Afgeronde projecten

De afgelopen 2 jaar heeft Medical Business Projects (MBP) een breed scala aan projecten voltooid op verschillende afdelingen van verscheidene ziekenhuizen en organisaties. Hieronder geven we een beeld van wat voor een soort projecten we opzetten, daarna wordt een beknopte uitleg gegeven over de opbouw van het project met de verschillende fases.

Aanmelden Projecten MBP september 2017

Briefing

De projecten zijn opgebouwd zijn uit vier verschillende fasen;
• Verkenningsfase: In deze fase wordt het plan van aanpak geschreven, doelstellingen(en) gedefinieerd, communicatieplan opgesteld en een kernteam van stakeholders samengevoegd.

• Analysefase: In deze eerste fase brengt het projectteam de huidige situatie in kaart door middel van observaties, interviews en een stuk data analyse waarin o.a. de indeling van spreekuren, consulttijden, werkroosters en protocollen onder de loep worden genomen.

• Uitwerkingsfase: Het verwerken van de resultaten en het definiëren van verbetergebieden.

• Afrondingsfase: Praktische verbetervoorstellen opstellen in een adviesrapport en deze als afronding presenteren aan de verschillende betrokken stakeholders.

Het team
Voor dit project heeft MBP vijf ambitieuze jonge artsen en young professionals met een beleidsmatige/bedrijfseconomische achtergrond geselecteerd. In vier maanden tijd geeft het team een advies op bovengenoemd vraagstuk. Hierbij wordt het team intensief begeleidt door een coach en volgen zij diverse trainingen. Naast het opleveren van een goed advies, staat het leervermogen van het projectteam centraal tijdens het traject. Jonge artsen doen projectmatige en analytische vaardigheden op, waarbij niet-medici meer ervaring opdoen met medische vraagstukken in het ziekenhuis.

Uitdaging

MBP biedt onder andere projecten op het gebied van:

• Optimalisatie van poliklinieken of afdelingen
• Capaciteitsberekeningen van afdelingen, OK’s of aantal bedden
• Ontwerpen nieuwe polikliniek/afdeling
• Opzetten gespecialiseerde zorgklinieken

Participerende opdrachtgevers

Geïnteresseerd om te participeren in een van onze projecten?