Mirrin Middelhuis
Voorzitter en beleidsmedewerker Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ik ben Mirrin Middelhuis, van oorsprong Bestuurskundige en Gezondheidswetenschapper, momenteel werkzaam als Beleidsmedewerker bij de directie Curatieve Zorg van het Ministerie van VWS, voorheen trainee bij Coöperatie VGZ.  Ik ben erg blij om deel uit te mogen van de commissie MBM 2017. Enerzijds omdat ik hoop vanwege mijn achtergrond en netwerk een andere dimensie toe te kunnen voegen, anderzijds omdat ik erg gedreven ben om als beleidsmedewerker met mijn benen in de praktijk te staan, jullie verhalen te horen.  Ik ben ervan overtuigd dat wij een mooie Lustrumeditie voor jullie neer zullen zetten en zie ernaar uit jullie te ontmoeten in maart/april.
transparent-linkedin-logo-icon

Silvia de Vries
Secretaris en Co-assistent VUmc

De afgelopen jaren is het Nederlandse zorglandschap aan veel veranderingen onderhevig geweest en dit zal voorlopig ook zo blijven. We hebben een uniek zorgstelsel opgebouwd, waar we met het oog op solidariteit en kwaliteit best trots op mogen zijn. Maar er is ook duidelijk ruimte voor verbetering.
Binnen de geneeskunde studie komen zakelijke aspecten van de zorg weinig aan bod. In een extra vak over financieel management in de zorg heb ik ervaren hoe waardevol een multidisciplinaire aanpak kan zijn in discussies over deze actuele onderwerpen. Het spreken van dezelfde taal is hierin de eerste stap. Ik vind het belangrijk dat jonge artsen (in spé) de mogelijkheid krijgen om kennis op te doen over dit thema, zodat zij zich kunnen en durven te mengen in de huidige discussies. De Medical Business Masterclass is hier een mooi initiatief voor en daarom ben ik erg enthousiast dat ik bij mag dragen aan een succesvolle vijfde editie!
transparent-linkedin-logo-icon

Carolien Duetz
Promotie en Co-assistent VUmc

Vorig jaar heb ik met veel plezier deelgenomen aan de Medical Business Masterclass. De goede sprekers en de interessante onderwerpen hebben me enthousiast gemaakt om het dit jaar zelf te  organiseren. Ik denk dat het fijn is als (aankomend) arts om te snappen in wat voor systeem je werkt.  Het geeft je meer grip op wat je doet en stelt je in staat om de zorg te verbeteren.  De zorg verandert zo snel en als arts kan je hier een belangrijke bijdrage aan leveren.  Tijdens de opleiding leer je echter weinig over het ‘business’ aspect van de zorg. Medical Business Masterclass is een uitgelezen kans om dit hiaat in kennis in te vullen.  Wij werken er hard aan om de Lustrumeditie van de Masterclass wederom tot een succes te maken, dus kom allemaal!
transparent-linkedin-logo-icon

Christophe Teuwen
Penningmeester en Arts-onderzoeker cardiologie Erasmus MC/ Maasstad ziekenhuis

De studie geneeskunde is een goede voorbereiding om later het vak als arts, zoals wij dat kennen, goed te kunnen te beoefenen. Het primaire doel van een arts is om de patiënt te genezen of optimaal te behandelen. Echter lijkt de rol van de arts zich over de afgelopen jaren verder te ontwikkelen. Discussies binnen de gezondheidszorg zoals de verder stijgende kosten, de rol van de zorgverzekeraar en de centralisatie van behandelingen zijn regelmatig in het nieuws, waarbij artsen toenemend worden betrokken. Wie moet hier verder over gaan beslissen; de politiek, de zorgverzekeraar of toch vooral de arts? Samenwerking tussen de verschillende partijen kan denk ik leiden tot betere oplossingen van problemen en verbetering van de gezondheidszorg. Achtergrondkennis en kennis van bestuurlijke en financiële beslissingen voor een arts zijn hierbij van belang. Tijdens de studie en mijn promotie werd het me duidelijk dat de diepgaande kennis hiervan vaak ontbreekt bij artsen om de discussie volwaardig aan te gaan, omdat deze thema’s niet worden behandeld tijdens de opleiding. Met de commissieleden van de Medical Business Masterclass willen wij deze basiskennis bijbrengen tijdens deze lustrum editie.
transparent-linkedin-logo-icon

Sophie Merckelbach
Sponsoring en Co-assistent UMCU

“Zorgkosten blijven stijgen.”

“Zorgverzekeraars zitten te veel op de stoel van de arts.”

“Zorg belangrijkste verkiezingsthema.”

Een kleine greep uit recente nieuwsberichten laat het duidelijk zien: financiële, bestuurlijke en organisatorische aspecten van de zorg zijn hot topic. Helaas weten jonge (toekomstige) artsen hier weinig van af. Door mijn zowel geneeskundige als economische achtergrond en interesse voor politiek, realiseer ik me hoe belangrijk het is om als arts een rol te spelen in de vormgeving van de gezondheidszorg.

Medical Business Masterclass stelt artsen en coassistenten in staat meer kennis op te doen over het gezondheidszorgsysteem waarin zij werken. Ze worden geprikkeld mee te denken over de toekomst van de zorg en bij te dragen aan zakelijke en politieke discussies omtrent inrichting van de Nederlandse gezondheidszorg. Met de Lustrumeditie ‘5  jaar  Artsen  met  Verstand van  Zaken’ hopen wij dit jaar een minstens zo leerzame en inspirerende masterclass te organiseren als voorgaande edities en enthousiaste deelnemers op te leiden tot artsen met verstand van de financiële, bestuurlijke en organisatorische zaken binnen de zorg.
transparent-linkedin-logo-icon

Nora van Gaal
Bestuurslid en Arts-onderzoeker afdeling MDL aan het VUmc

Nadat ik bij de allereerste editie van de Medical Business Masterclass als deelnemer aanwezig was was ik er al van overtuigd dat deze voor iedere arts (in spé) verplicht zou moeten worden. De onderwerpen die tijdens de masterclass aan bod komen worden naar mijn mening onderbelicht in de opleiding tot medisch specialist, maar zullen een belangrijk onderdeel zijn van de (toekomstige) werkzaamheden. Met kennis van bestuurlijke, organisatorische en financiële aspecten van de gezondheidszorg kunnen artsen een actieve rol krijgen in de veranderingen binnen onze gezondheidszorg(stelsel). Deelname aan de Medical Business Masterclass biedt een mooie kans om op basisniveau meer te leren over deze onderwerpen en voor méér diepgang kan je terecht bij de andere pijlers van de Stichting Medical Business. Met veel plezier ben ik dit jaar betrokken bij de organisatie van lustrumeditie, met naast nationale nu ook belangrijke internationale sprekers met veel verstand van zaken. Mis dit niet!
transparent-linkedin-logo-icon

Daan Castelijn
Bestuurslid en AIOS interne geneeskunde aan het VUmc

Uit interesse voor bestuurlijke, organisatorische en financiële aspecten van de gezondheidszorg heb ik besloten om betrokken te blijven bij de Medical Business Masterclass. Het is naar mijn mening belangrijk om als arts een actieve rol te spelen in een Nederlandse gezondheidszorg die continu verandert. Om die actieve rol te vervullen, is het noodzakelijk om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen.

De Medical Business Masterclass biedt bij uitstek een laagdrempelige mogelijkheid tot verdieping en discussie met een breed aanbod aan hoogwaardige sprekers. Met de kennis en ervaring van vorig jaar ben ik ervan overtuigd om samen met de commissieleden MBM 2017 een prachtige lustrumeditie neer te zetten.
transparent-linkedin-logo-icon