Solliciteer nu voor de MBM commissie 2018

Die ene spreker gemist op de Masterclass? Of heb je leuke ideeën voor het volgende programma en heb je de ambitie om de aankomende Masterclass nog een groter succes te maken dan de voorgaande edities? Meld je dan snel aan voor de organisatie van de Masterclass 2018! Solliciteren kan tot uiterlijk vrijdag 19 mei 2017! Stuur je CV en motivatiebrief naar info@medicalbusiness.nl. Schroom daarnaast zeker niet om te mailen met eventuele vragen of als je extra informatie wil hebben.

Lees meer

Alvast voorbereiden op de Masterclass? Bestel dan nu het boek artsen met verstand van zaken op tijdstroom.nl!

arrow

Foto impressie Medical Business Masterclass 2016

Meer foto’s

Programma

MBM fundamentals

Wil jij dit jaar extra goed voorbereid de Medical Business Masterclass ingaan of wil je meer weten van de basiselementen van het Nederlandse zorgstelsel? Dan is Medical Business Masterclass Fundamentals de perfecte opstap. Op 29 maart worden wij allereerst door Philip van der Wees, senior onderzoeker bij Celsus Academie voor Betaalbare Zorg – ingesteld door het Ministerie van VWS – meegenomen in de stelseldriehoek. Wij krijgen uitleg welke actoren een prominente rol spelen in ons stelsel van gereguleerde marktwerking en krijgen zicht op de verschillende markten die zich tussen deze actoren bevinden. Twan Klijn, senior beleidsmedewerker directe regulering bij de Nederlandse Zorgautoriteit, zal de bekostiging van de ziekenhuiszorg en de begrippen DBC/DOT en integrale tarieven nader duiden. Tot slot zal manager besturing en bekostiging bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Kor Noorlag, toelichten hoe de governance van ziekenhuizen in elkaar steekt. Onderwerpen als: welke partijen spelen een prominente rol binnen het ziekenhuis, wat zijn hun verantwoordelijkheden en voor welke uitdagingen zien zij zich gesteld, zullen aan bod komen.

18.00 - 19.00 Inschrijving & ontvangst met broodjes
19.00 - 19.15 Welkomstwoord

Medical Business Masterclass 2017 Commissie & Stichting Medical Business

19.15 - 19.45 De stelseldriehoek

Dr. Philip van der Wees, onderzoeker Celsus Academie voor betaalbare zorg en senior onderzoeker IQ healthcare Radboud UMC

19:45 - 20:20 Bekostiging ziekenhuiszorg

Dhr. Twan Klijn, senior-beleidsmedewerker directie regulering, NZa

20.20 - 20.40 Pauze
20.40 - 21.15 Governance van ziekenhuizen

Dhr. Kor Noorlag, Manager besturing & bekostiging bij de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen

21.15 Afsluiting

Moderator of Medical Business Masterclass 2017 Commissie & Stichting Medical Business

Avond 1: De werkvloer

Wij starten de Medical Business Masterclass 2017 met het toekomstbeeld dat ons allen aangaat. Dr. Huib Cense, voorzitter Raad Kwaliteit - en vicevoorziter van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) zal hun visie ‘De Medisch Specialist 2025’ toelichten. CEO van Bernhoven, Peter Bennemeer, zal vervolgens ingaan op zijn inmiddels internationale voorbeeld ‘Bernhoven’. Wat maakt zijn ziekenhuis nu zo bijzonder? Wat zijn de effecten van het én in loondienst zijn én participeren in het ziekenhuis? Prof. Dr. Leonard Witkamp, CEO van KSYOS en bijzonder hoogleraar Telemedicine aan het AMC, zal het stokje na de pauze overnemen. Hij laat ons kennismaken met de (toekomstige) rol van e-health en telemedicine; wat betekent dit voor het arts-patiënt contact? De avond wordt afgesloten met een iets andere bijdrage dan jullie tot op heden van ons gewend zijn. Willen wij goed voorbereid zijn op de wereld van morgen dan is alleen bestuurlijke, organisatorische en financiële kennis onvoldoende. Als Medical Business Masterclass zijn wij ervan overtuigd dat de juiste vaardigheden zeker zo essentieel zijn. Met veel enthousiasme kunnen wij mededelen dat bestseller auteur David Allen [Getting Things Done] ons meeneemt in dé route naar stressvrije productiviteit.

18.00-19.00 Inschrijving & ontvangst met broodjes
19.00 Opening Medical Business Masterclass 2017

Commissie Medical Business Masterclass

19.00 - 19.05 Welkomstwoord

Moderator: Prof. dr. Geert Kazemier, professor in de hepatobiliare chirurgie en transplantatie aan het VU Medisch Centrum.

19.05– 19.45 ‘Medisch specialist 2025’

Dr. Huib Cense, voorzitter commissie "Medisch Specialist 2025" van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en chirurg in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk en NW ziekenhuisgroep te Alkmaar.

19.45 – 20.25 Bernhoven: Een verhaal van zinnige zorg

Peter Bennemeer, CEO van het ziekenhuis Bernhoven. De Bernhoven kliniek staat bekend om haar vooruitstrevende strategie door betere zorg te bieden met minder zorg.

20.25 - 20.40 Pauze
20.40 -21.20 E-health & Telemedicine

Prof. dr. Leonard Witkamp, CEO van KSYOS en bijzonder hoogleraar Telemedicine aan het AMC.

20.20 -22.00 ‘Getting Things Done’

David Allen, Auteur van o.a. “Getting things done: the art of stress-free productivity” en oprichter & voorzitter van David Allen Company

22.00 Afsluiting

Prof. dr. Geert Kazemier

22.00 – 23.00 Borrel

Avond 2: Het zorglandschap

De tweede avond trappen we af met een bijdrage van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dr. Bart Broers, programmadirecteur Zorg van het ACM neemt ons mee in het mededingingsrecht. Wat zijn de spelregels wanneer het gaat om fusies en samenwerking in de gezondheidszorg? En hoe treedt de ACM op als scheidsrechter? Dr. Anna van Poucke, Chairman bij KPMG Health, heeft jarenlang ervaring als adviseur wanneer het gaat om fusies en samenwerking en heeft recentelijk een studie gepubliceerd over fusies en allianties in Nederland. Van Poucke zal inzoomen op de knelpunten van fusies. Daarnaast zal zij de vraag beantwoorden of fusies nou eigenlijk wel nuttig zijn. Na de pauze neemt dr. Detlef Loppow, CEO van de Martini Klinik, ons mee in zijn, inmiddels geroemde, voorbeeld van value based prostaatkankerzorg. Hij laat zien dat je wereldberoemd kan worden met een passende business case op zak. De avond wordt afgesloten door dr. Nicky Hekster, verantwoordelijk voor de technical presales in Europa, Midden-Oosten en Afrika bij IBM Watson. Hij zal ons toelichten over de superdiagnosecomputer die meer zou weten dan ons allen tezamen. Wat betekent deze ontwikkeling nu voor ons? Moeten we sceptisch zijn of dienen wij deze ontwikkeling juist te omarmen?

18.00 – 19.00 Inschrijving & ontvangst
19.00 – 19.10 Welkomstwoord

Moderator: Prof. Dr. Olaf Dekkers, professor bij de Klinische Epidemiologie en Endocrinologie van het Leids Universitair Medisch Centrum

19.10 – 19.40 Mededingingsrecht bij Fusies en allianties

Dr. Bart Broers, programmadirecteur task force zorg bij Autoriteit Consument & Markt

19.40 – 20.20 Fusies en allianties: de praktijk en de toekomst

Dr. Anna van Poucke, partner KPMG Health Nederland en expert van KPMGs Global Centre of Excellence for Health

20.20 – 20.40 Pauze
20.40 – 21.20 Value Based Health Care in praktijk

Dr. Detlef Loppow, CEO van de Martini-Klinik in Hamburg, Duitsland. De Martini-Klinik is een geslaagd voorbeeld van Michael Porter’s ‘value based healthcare’.

21.20 – 22.00 IBM Watson

Dr. Nicky Hekster, EMEA Technical Presales bij IBM Watson Health

22.00 Afsluiting

Moderator: Prof. Dr. Olaf Dekkers

22.00 – 23.00 Borrel

Avond 3: Het zorgstelsel

Tijdens de laatste avond van de Masterclass zoomen wij allereerst uit naar een hoger abstractieniveau, namelijk het zorgstelsel. Politieke partijen spreken zich hier in verkiezingstijd nadrukkelijk over uit. Wat heeft het in 2006 ingevoerde stelsel van gereguleerde marktwerking ons tot op heden gebracht? In hoeverre baat dan wel schaadt de concurrentie? Hoe doen wij het als Nederland eigenlijk in internationaal perspectief? Hoe zou de zorg in de toekomst bekostigd moeten worden? En bovenal, is het huidige stelsel, het Nationale Zorgfonds of wellicht een heel andere optie best-fit voor de toekomst? Wij vragen het een tweetal experts: Prof. Patrick Jeurissen, hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg aan de Radboud Universiteit en wetenschappelijk adviseur voor het Ministerie van VWS en dr. Arne Björnberg, voorzitter van Health Consumer Powerhouse en projectleider van hun jaarlijkse Euro Health Consumer Index (EHCI). Om duiding te geven aan de impact van het veranderende zorglandschap op de arbeidsmarkt zal Prof. dr. Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC en de voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU), ons meenemen in de functie van het Capaciteitsorgaan. Wat adviseren zij de overheid wanneer het gaat om specialistische opleidingsplekken? De Masterclass wordt afgesloten zoals deze is begonnen, met aandacht voor vaardigheden. Prof. dr. Angela Maas, hoogleraar Cardiologie voor vrouwen aan het RadboudUMC, zal ons meenemen in het thema persoonlijk leiderschap, want wat hebben wij nu nodig om alle op ons afkomende veranderingen te bolwerken? Of juist, hoe kunnen wij de benodigde veranderingen aanjagen?

18.00 – 19.00 Inschrijving & ontvangst met broodjes 
19.00 – 19.05 Welkomstwoord

Moderator: Dr. Elly Breedveld

19.05 – 19.45 Het Nederlandse zorgstelsel

Prof. Dr. Patrick Jeurissen, Hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg aan de Radboud Universiteit en wetenschappelijk adviseur voor het ministerie van VWS

19.45 – 20.25 Het Nederlandse zorgstelsel in internationaal vergelijkend perspectief

Prof. Dr. Arne Björnberg, Voorzitter van Health Consumer Powerhouse, de organisatie die jaarlijks de Euro Health Consumer Index (EHCI) uitbrengt.

20.25 – 20.40 Pauze
20.40 – 21.15 De arts op de arbeidsmarkt

Prof. Dr. Ernst Kuipers, Voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC en hoogleraar Maag-Darm-Leverziekten.

21.15 – 21.50 Medisch – en persoonlijk Leiderschap

Prof. Dr. Angela Maas, Hoogleraar Cardiologie voor vrouwen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

21.50 – 22.00 Stichting Medical Business

Stichting Medical Business

22.00 Afsluiting

Moderator: Dr. Elly Breedveld

22.05 – 23.00 Borrel

Sprekers

Wilma van der Scheer -
Directeur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

"Zelden heb ik een congres meegemaakt waar zo geïnteresseerd werd geluisterd en meegedacht!"

Wil je je verder verdiepen? Kijk dan ook bij de andere pijlers!

Locatie

Singel 411, 1012 WN Amsterdam, Nederland

Partners