Stichting Medical Business is een non-profit organisatie die zich inzet voor alle jonge zorgprofessionals. De Stichting en haar bestuur bestaan dan ook enkel uit vrijwilligers, al dan niet met een medische achtergrond. Alle bestuursleden zetten zich in om de missie, visie en het toekomstperspectief van de Stichting te bewaken, de commissies te ondersteunen, en verdere groei te faciliteren. Om dit te bereiken heeft elk bestuurslid een specifiek portfolio.

Graag stellen zij zich aan u voor:

Casper Tax
Voorzitter, portfolio MBE en ANIOS Heelkunde in het HMC en Promovendus Evidence Based Surgery op de afdeling Operatiekamers van het Radboudumc.

Via Medical Business Education heb ik van 2013 tot en met 2016 invulling aan één van mijn passies kunnen geven:  inhoudelijk sterke onderwijsprogramma’s creëren. Eerst als medeoprichter en later als bestuurslid.
Binnen de zorg streeft men vanuit het eigen perspectief met bijpassend jargon dikwijls hetzelfde na, goede zorg! Door elkaars perspectief en jargon te leren kennen, kunnen we niet alleen constructieve oplossingen bedenken voor de toekomst maar ook de regie nemen. Sinds 2016 mag ik als voorzitter samen met andere jonge gemotiveerde zorgprofessionals het perspectief en jargon van andere spelers in de zorg ontdekken en aanbieden.

Wij zetten ons vrijwillig in met één doel: “de kennis en kunde van een nieuwe generatie jonge zorgprofessionals zowel op bestuurlijk, organisatorisch als financieel gebied in de zorg te verbreden en verdiepen.”

Arno Bisschop
Penningmeester en Ondernemer in de zorg

Tijdens mijn studie geneeskunde, -bedrijfskunde en promotieonderzoek bij de afdeling orthopedie kwam ik erachter dat kennis van de financiële, bedrijfskundige en organisatorische aspecten van de zorg onmisbaar is voor dokter die écht impact willen hebben. Om die reden heb ik samen met een aantal gelijkgestemden in 2012 Stichting Medical Business opgericht.

Nu bijna 5 jaar later mogen wij concluderen dat de Stichting is uitgegroeid tot hét kennisplatform voor artsen op financieel, bedrijfskundig en organisatorisch gebied en is onze ambitie om deze positie de komende 5 jaar verder te verstevigen en uit te breiden! Een belangrijk speerpunt voor de komende 5 jaar is het verbeteren van de positie van de jonge dokter in het huidige zorgsysteem!

Gem Kramer
Secretaris en Promovendus aan de afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde van het VUMC

Binnen de huidige opleiding tot arts wordt zeer beperkt aandacht besteed aan de niet medisch inhoudelijk kant van de zorg. Daarnaast waren de mogelijkheden om je te verdiepen in de bestuurlijke, organisatorische en financiële kanten van de zorg zeer schaars. Dit gebrek aan kennis bemoeilijkt het constructief meedenken over veranderingen in de zorg en leidt vaak ook voor onbegrip tussen medici en niet-medici binnen de gezondheidszorg.

Door mij in te zetten voor stichting Medical Business hoop ik dan ook mee te kunnen helpen om de kennis en kunde over deze onderwerpen beschikbaar te maken voor alle jonge zorgprofessionals, zodat zowel medici als niet-medici met interesse in de zorg al vroeg in hun carrière met deze onderwerpen in aanraking komen en elkaar beter leren begrijpen.

Sandra van der Salm
Vice-voorziter, portfolio MBM en AIOS Neurologie AMC/ UMCU

Kafkaëske toestanden op de werkvloer! Veel jonge arsten hebben weinig inzicht in de financiële, bestuurlijke en organisatorische aspecten van de zorg en doorgronden daardoor niet de bureaucratische regelgeving in de dagelijkse praktijk. Daarom wilde ik graag de bureaucratie en bestuurlijke structuur van de Nederlandse gezondheidszorg inzichtelijk maken voor jonge artsen. De Medical Business Masterclass is een groot podium om een gemotiveerd publiek hierover inhoudelijk bij te scholen. Kennis is macht en een eerste stap naar een actieve rol voor jonge artsen in de organisatie en bestuurlijke kant van de zorg.
Nadat ik in 2015 als voorzitter van de Medical Business Masterclass commissie de derde editie met veel plezier heb georganiseerd ben ik toegetreden in het bestuur. Mijn aandachtsgebied in het bestuur is de masterclass, waarbij ik streef naar vernieuwing van de Medical Business Masterclass en toonaangevend wil blijven in het onderwijs over financiën en de organisatie van de zorg.

Ruben Buitenhuis
Bestuurslid, portfolio MBP en Senior consultant bij Deloitte

In 2013 ben ik betrokken geweest bij het ontstaan en de opbouw van Medical Business Projects, één van de drie pijlers binnen de stichting. Zowel bij de oprichting van deze tak als in mijn huidige rol binnen het bestuur vorm ik graag de ‘linking pin’ tussen artsen en niet-artsen. Als enige niet-medische bestuurslid poog ik binnen het stichtingsbestuur het perspectief op de zorg nog verder te verbreden en om op die manier te kunnen bijdragen aan een verandering van de traditionele en soms ‘vastgeroeste’ manier waarop de gezondheidszorg in Nederland is opgebouwd. Ondanks onze verschillen in achtergrond beschouw ik deze passie als een gemeenschappelijk kenmerk en voel ik dat dit precies is wat ons met elkaar verbindt.