Babs van der Kooy
Voorzitter en AIOS Gynaecologie in cluster Rotterdam. Reeds gepromoveerd aan het Erasmus MC op de evaluatie van de organisatie van de verloskunde en het implementeren van werkstructuren en risico geleide zorg.

Tijdens mijn promotie onderzoek ben ik erg enthousiast geworden voor (het verbeteren van) de organisatie van de zorg en het implementeren van verbeteringen in de zorg. Deze periode is een inspiratie geweest om mij te gaan richten op de maatschappelijke verantwoording en de management kant van ons vak. Om deze reden ben ik vol enthousiasme betrokken bij Medical Business Education.

Sebastiaan van Tongeren
Bestuurslid en Student Geneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum Groningen; momenteel coassistent in het ZGT Almelo.

Bij veel jonge geneeskundigen leeft er passie voor het vak en voor het verbeteren van de zorg. Het faciliteren van leergierigheid naar hoe die zorg werkt vind ik een prachtige missie van Medical Business Education. Het is een missie waar een hard groeiende vraag naar bestaat, en MBE beantwoordt die vraag als geen ander. Om in de toekomst de zorg van topkwaliteit te houden is een breed onderlegde blik nodig van mensen die er werkzaam in zijn. Daar moeten we nu al in investeren; iets waar ik graag mijn energie in steek. Met mijn studieachtergrond in zowel geneeskunde als economie hoop ik die brede blik uit te kunnen dragen en te kunnen integreren in het denken over de zorg.

Lisette Vos
Bestuurslid en AIOS Anesthesiologie in het VU Medisch Centrum

In het steeds veranderende zorglandschap is het voor de medisch specialist van de toekomst van belang kennis te hebben over leiderschap, management en strategie. Alleen dan kan er actief geparticipeerd worden in de dialoog met de minister, zorgverzekeraars en andere stakeholders in de gezondheidszorg. Bij Medical Business Education krijg ik de kans me in te zetten om in de basisopleiding ontbrekende kennis te delen en te ontwikkelen.

Martine Caris
Bestuurslid en Arts-onderzoeker Infectieziekten in het VUmc

Als de zorg verandert, moet het onderwijs dat ook. Om excellente zorg te kunnen leveren, zijn kennis en vaardigheden op het gebied van financiën, leiderschap en organisatie onmisbaar geworden. In mijn onderzoek richt ik me op manieren om onderwijs toe te spitsen op kennis en vaardigheden die je als (beginnend) arts nodig hebt. Onderwijs dat aansluit bij de praktijk, dat is het doel. Door deelname aan deze commissie hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de implementatie van onderwijs over deze onderbelichte kant van de zorg.

Petra Pubben
Bestuurslid en ANIOS Kindergeneeskunde Franciscus Gasthuis Rotterdam

Al vroeg tijdens mijn studie raakte ik betrokken bij het meedenken over de opbouw van de basisopleiding Geneeskunde. Met name vond ik het een boeiende vraag hoe je jonge artsen opleidt, met voldoende kennis van medische zaken én een brede kijk op de andere uitdagingen die hun beroep later zal meebrengen. Voor mij snijdt een functie als bestuurslid van Stichting Medical Business met als aandachtsgebied Medical Business Education aan twee kanten: Enerzijds kan ik me in deze functie bezig houden met het ontwikkelen en opzetten van uitdagend en aantrekkelijk onderwijs voor jonge collega’s. Anderzijds kan ik mijzelf nog verder ontplooien tot een arts met breed verstand van zaken!

Samuel Fidder
Bestuurslid en Student Geneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Na sinds het begin van mijn studie betrokken te zijn geweest bij de onderwijsinspraak binnen de UU was het een no-brainer om mij beschikbaar te stellen voor Medical Business Education. Omdat “arts” zijn niet alleen gaat over directe patiëntenzorg, maar ook om de zo vaak verfoeide organisatie daaromheen, sta ik met volle overtuiging achter de doelstelling van de commissie om artsen niet alleen goed te laten zijn in het individueel beter maken van patiënten, maar ook in het beter maken van de zorg als geheel.

Martine Frouws
Bestuurslid en PhD student bij het Leids Universitair Medisch Centrum, afdeling Chirurgische oncologie

Door de hectiek van de dagelijkse praktijk hebben jonge artsen niet altijd tijd om stil te staan bij, of zich te verdiepen in, de bestuurlijke, financiële en organisatorische aspecten van de zorg. Door mijn tijd bij Leidse Co-raad heb ik al ervaring met de organisatiestructuren binnen de opleidingen en het ontwikkelen van onderwijs. Ik zet me graag in voor implementatie in de huidige opleidingen en het creëren van meer onderwijs in deze ondergeschoven kant van de zorg. Het bieden van goede zorg behelst niet alleen zorg voor de individuele patiënt, maar ook bewustzijn van de randvoorwaarden.

Joris van Esch
Bestuurslid en ANIOS gynaecologie en verloskunde Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch

Het ambacht van een arts is meer dan een goed clinicus zijn. In de huidige politieke sferen is het belangrijk om als dokter verstand van zaken te hebben. Al in mijn opleiding had ik veel interesse in de financiering en beleidsvoering van zorg en vond dit onderbelicht in het curriculum. Zodoende ontwierp ik mijn eigen vrije keuzecoschap ‘Bestuurskunde en Zorgmanagement’. Naast verschillende onderwijsvormen over bestuurskunde, ging ik in gesprek met prominente zorgbestuurders. Met mijn ervaringen uit dit coschap en enthousiasme, ga ik mij inzetten om deze belangrijke facetten van zorg op de onderwijs-agenda te krijgen en om jonge zorgprofessionals in contact te brengen met zorgbestuurders.

Anika Filius
Bestuurslid en AIOS Anesthesiologie aan het Erasmus MC

De gezondheidszorg verandert in een rap tempo: Patiënten krijgen meer regie over eigen gezondheid, er is marktwerking in de zorg gekomen en nieuwe ontwikkelingen in beroepen en technologieën zorgen voor herstructurering van zorg. Dit vraagt meer managementkundig en organisatorisch inzicht van artsen, zodat we zelf een actieve bijdrage kunnen leveren aan hoe de toekomstige zorg eruit zou moeten zien. In de huidige opleiding van de arts is er nog weinig aandacht voor de management en organisatie van de zorg, en daarom neem ik met veel plezier deel aan deze commissie om zo de kennis over deze kant van de zorg bij jonge artsen te vergroten.

Rafaël Rienstra
Bestuurslid en 6e jaars Geneeskundestudent aan het LUMC

Altijd al heb ik naast interesse voor de medische kant van de geneeskunde mij geïnteresseerd voor de bestuurskundige kant. Het komt weinig aan bod binnen het curriculum en daar moet verandering in komen! Iedereen moet de kans krijgen om zich te verdiepen binnen dit vlak. Tijdens mijn bestuursjaar heb ik een eerste stap gezet en een kijkje in de keuken kunnen nemen binnen het LUMC. Ik wil zelf ook nog veel meer leren en te weten komen. Met behulp van Medical Business wordt er een stap in de goede richting gezet. De verdieping en het enthousiasme hiervoor hoop ik door te geven aan een ieder die daar geïnteresseerd in is. Zodat de bestuurskundige kant niet iets wordt waar de arts eigenlijk niets mee te maken wilt hebben.”

Yvonne Hofman
Bestuurslid en ANIOS Kindergeneeskunde Ziekenhuis Gelderse Vallei

Na mijn bestuursjaar bij de M.F.V. Panacea in 2008 (functie: penningmeester) was ik er definitief uit; “ Dit is wat ik later doen wil, zorg en management met elkaar combineren”. Dat het zorglandschap verandert, daar zijn wij allen bijna dagelijks getuige van. Tijdsdruk, financiële druk (wéér te weinig poppetjes op de vloer, nog meer dure, aanvullende diagnostische mogelijkheden) en een enorme berg aan administratieve rompslomp als DBC’s en verrichtingen. ‘Waar doe ik dit allemaal voor?’ kun jij je terecht afvragen. Juist in dit stuk, het helpen vergaren van kennis over deze ondergeschoven aspecten van de gezondheidszorg, ligt voor mij de grote uitdaging. Door me in te zetten voor MBE draag ik op dit vlak dan ook graag mijn steentje bij!

Louise van Galen
Bestuurslid en promovenda in Patient Safety, VU Medisch Centrum

Ik ben inmiddels twee jaar afgestudeerd en heb naast klinische ervaring ook onderzoekservaring. Wat ik gedurende deze tijd en hiervoor ook in mijn studiejaren gemist heb, is de vrijheid voor creativiteit en innovatie binnen het medische vakgebied. Geneeskunde is in essentie een vak dat zich baseert op patiënten en hun somatische zorg. Echter denk ik dat de nieuwe generatie artsen tot meer dan dit opgewassen moet zijn. Van ons wordt gevergd dat wij, naast medisch inhoudelijke kennis, ook bestuurlijke en organisatorische verantwoordelijkheden nemen. Ook moeten wij als artsen van de toekomst, met snelle digitalisering en toename van transparantie, mee ontwikkelen met de rest van de industrie. Binnen deze commissie hoop ik me dan ook sterk te kunnen maken voor jonge dokters zodat ze meer kunnen leren over de wereld buiten de muren van de klinische omgeving in het ziekenhuis.

Maarten Gerdes
Bestuurslid en AIOS KNO aan het Erasmus MC

Motivatie: De studie geneeskunde, maar ook de vervolgopleiding tot medisch specialist zijn primair gericht op het ontwikkelen van klinische en communicatieve vaardigheden. Van een moderne, jonge arts wordt echter verwacht dat hij of zij ook over vaardigheden en kennis beschikt op het vlak van leiderschap, financiering, organisatie en management van de zorg. Ook al hebben we vaak onze handen vol aan de zorgtaken, merk ik dat ik energie krijg van mensen die gemotiveerd zijn om zelf een bredere opleiding te creëren. Ik wil er aan bijdragen dat onze generatie uiteindelijk zelf het heft in handen neemt om de zorgsector beter te maken voor patiënten en werknemers.